News

Hari Pertama Perlaksanaan E-Tiket Dengan Kadar Harga Baru

Assalamualaikun & salam sejahtera,

Perlaksanaan sistem tiket berkomputer E-tiket dengan kadar harga baru yang mula dperkenalkan hari ini 1 Jun 2014 didapati telah berjalan lancar. Rata-rata para promoter serta pengunjung amat berpuashati dengan kelancaran pengeluaran tiket yang  lebih cekap dan efisen dilaksanakan. Kadar harga tiket baru yang turut diperkenalkan hari ini juga didapati tidak menjejaskan kehadiran pengunjung sama ada pengunjung domestik mahu pun pengunjung asing. Data pelawat dari monitor yang dipapar di luar kaunter menunjukkan seramai 356 pelawat (163 pelawat domestik dan 193 pelawat asing) telah mengunjungi TATML hari ini.

Sekian, berita ringkas TATML. Wassalam

 

 

 


Agro Technology Park MARDI Langkawi
Jalan Padang Gaong, Lubuk Semilang, Kedah Darul Aman 07000 Langkawi Malaysia

Copyright @2012

.