News

TATML Sumber Rujukan Deligasi Bangladesh

Assalamualaikum & salam sejahtera


TATML 22 Mei 2014 – Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Alam Sekitar (PPPPHAS), Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS), UUM telah mengadakan lawatan yang disertai oleh 24 orang deligasi dikalangan pegawai kanan kerajaaan daripada Ministry of Public Administration, Bangladesh ke TATML. Kerajaan Bangladesh melalui Training and Technology Transfer Ltd. (TTT) yang berpusat di Wellington, New Zealand mengendalikan satu program latihan “Improving Quality of Public Service Delivery Making Reforms Count” TATML telah terpilih sebagai Taman Agroteknologi rujukan dan mengharapkan pegawai kanan Bangladesh dapat mempelajari aspek pembangunan dan pengurusan sumber pertanian di TATML sebagai produk pelancongan yang boleh dijadikan contoh oleh negara Bangladesh.

Sekian berita semasa TATML. Wassalam.
Haslinda Hashim – Pegawai Penerangan

 


Agro Technology Park MARDI Langkawi
Jalan Padang Gaong, Lubuk Semilang, Kedah Darul Aman 07000 Langkawi Malaysia

Copyright @2012

.